Uit de honderden nominaties hebben wij als ’t Gilde der Lage Landen gekozen voor koningin Angela en koning Mark. Een moeilijke keuze bleek dit na het doornemen van de nominaties niet. Zij werden aan de ene kant veel genoemd als kinderen van het koningspaar uit 2009, maar zij werden óók genoemd vanwege hun vele vrijwilligerswerk voor onze dorpen dat zij gedaan hebben en nog steeds doen. Denk hierbij onder andere aan de Fancy Fair, Roakamp, JS Meddle, Dorpsblad de Brug, de Sinterklaasintocht, SV ROAC en toneelvereniging VIOS.