De zaterdag openen we om 10 uur met een Middeleeuwse Eucharistieviering onder leiding van kapelaan Van Paassen. Deze viering zal in de arena plaatsvinden en geheel op maat zijn voorbereid voor de Middeleeuwse Feesten!

Misintentie aflezen tijdens Middeleeuwse Eucharistieviering

Zaterdag 17 juni is er om 10.00 uur een openlucht viering in de arena op het feestterrein aan de Oudadeslaan. Kapelaan van Paassen gaat voor in een eucharistieviering, waaraan een middeleeuws karakter gegeven wordt. De muzikale omlijsting wordt verzorgd voor koor Joy.

De collecte die tijdens de viering wordt gehouden, wordt voor een flink deel geschonken aan de goede doelen verbonden aan het feest, zijnde KIKA en het AmandiHuis in Nieuwe Wetering.

Iedereen is van harte uitgenodigd om bij de viering aanwezig te zijn.

Voor de viering kunnen gebedsintenties, bijv. voor een overledene, voor een zieke, hulp in een moeilijke zaak of uit dankbaarheid, worden aangevraagd. Deze worden afgelezen bij de voorbeden.

Intenties kunnen bij het parochiesecretariaat worden aangevraagd. Het secretariaat is bereikbaar op maandag- en woensdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur, telnr. 071-5018278. of kom een van die ochtenden langs op de pastorie aan de Pastoor van der Plaatstraat 17, Rijpwetering.

Mailen kan ook naar: Rijpwetering_Oudade@rkgroenehart.nl.
De kosten voor een intentie bedragen € 15,-.

Volg de Middeleeuwse feesten

#MEFeesten